บริษัท โพลีพาร์ท เด็ค จำกัด                                                                                                      
Poly Part Dec Co.,Ltd.     

                                                                                     ดำเนินธุรกิจเกี่ยวการออกแบบและผลิต "โพลีอาร์ท" 
                                                                      หรือที่เรียกว่า   
บัวโพลียูรีเทน ซึ่งนำมาใช้ในงานตกแต่งภายใน                                                                         และภายนอกของอาคาร 
                                                                              ตลอดจนงานตกแต่งต่างๆเพื่อเพิ่มความสวยงาม ดูหรูหรา 
                                                                      เหมาะกับอาคารที่ต้องการ การตกแต่งที่มีความโดดเด่นทาง                                                                               ด้าน
สถาปัตยกรรม


                                  
                                                                                                  
                                                                          
       บริษัท โพลีพาร์ท เด็ค จำกัด
Poly Part Dec Co.,Ltd.     

                                                                               

Current Pageid = 1